Chemlinen eettiset ohjeet

Eettiset ohjeemme ovat liiketoimintamme perusta. Nämä ohjeet perustuvat rehellisyyteen, kunnioitukseen, sosiaaliseen vastuuseen ja kestävään kehitykseen sitoutumiseemme.

1. Rehellisyys
Noudatamme tiukimpia rehellisyyden, avoimuuden ja vastuullisuuden standardeja kaikessa vuorovaikutuksessamme ja toiminnassamme.

 

2. Kunnioitus
Kohtelemme jokaista yksilöä arvokkaasti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti, ja vaalimme osallistavuuden ja monimuotoisuuden kulttuuria.

 

3. Rikkomuksista ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen
Kannustamme avoimeen viestintään ja eettisten huolenaiheiden tai rikkomusten ilmoittamiseen, ja edistämme vastuullisuuden ja eettisen käyttäytymisen kulttuuria.

 

4. Ammattimaisuus ja kehittyminen
Pyrimme korkeatasoiseen ammattitaitoon parantamalla jatkuvasti prosessejamme, järjestelmiämme ja käytäntöjämme palautteen ja oppimisen kautta.

 

5. Eettinen päätöksenteko
Teemme eettisiä päätöksiä, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja sosiaaliseen vastuuseen, ja otamme huomioon mahdolliset vaikutukset kaikkien sidosryhmien kannalta.

 

6. Luottamuksellisuus ja eturistiriidat
Asetamme etusijalle asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja kumppaneidemme edun ja varmistamme, ettei eturistiriitoja synny. Meillä on myös tiukat salassapito- ja tietosuojakäytännöt, jotka suojaavat meille annettuja tietoja.

 

7. Lakien noudattaminen
Noudatamme tiukasti kaikkia asiaankuuluvia lakeja, asetuksia ja alan standardeja ja varmistamme laillisen ja eettisen toiminnan. Emme palkkaa tai käytä minkäänlaista lapsityövoimaa tai ihmiskaupan uhreja.

 

8. Kestävä kehitys
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksia edistämällä kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisia käytäntöjä.

Organisaatiomme on sitoutunut noudattamaan edellä mainittuja eettisiä ohjeita ja vaalimaan myönteistä, ennakoivaa ja vastuullista yrityskulttuuria.